تماس با مشاوران فروش
دعوت به همکاری

گروه نرم افزاری شیز جهت استقرار و نسب نرم افزارهای حسابداری و مالی از مدیران مالی و کارشناسان حسابداری دعوت به همکاری بعمل می آورد. 

شرکت نرم افزاری شیز ارائه دهنده انواع نرم افزار های حسابداری و مالی