تماس با مشاوران فروش
پیاده سازی

نصب، پیاده سازی و استقرار نرم افزار

فرآیند نصب، پیاده‌سازی و استقرار مهمترین عوامل در روند اجرای نرم‌افزار است . پیاده‌سازی هرچه دقیق‌تر و سریع‌تر نرم افزار به کاهش هزینه‌های پروژه و چابک‌تر شدن سازمان‌ها منجر می‌شود.
در فرآیند استقرار تلاش بر این است تا با شناسایی و درک نیازهای کاربران، با تعهد به زمانبندی و هزینه تعریف شده، مراحل استقرار را به‌گونه‌ی موثر، دقیق و منطبق بر نیاز سازمانها انجام دهیم.