تماس با مشاوران فروش
شناسایی نقاط قوت سازمانی و رشد آن

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری

واحد مشاوره شیز با حضور متخصصان با تجربه و با سابقه در ارتباط با ارائه راهکارهای نرم افزاری در حوزه های سیستم های اتوماسیون ، مالی ، بازرگانی ، منابع انسانی و حسابداری مدیریت نسبت به ارائه مشاوره مهندسی و نحوه پیاده سازی سیستم ها جهت بهره برداری صحیح از امکانات و ابزار های نرم افزار بر اساس فرایند ها ، ساختار و زیر ساخت های مورد نظر اقدام می نماید.

هدف از ایجاد واحد، مشاوره تشخیص و تعیین فرایند های سازمانها و ارائه راهکارهای لازم به سازمانها می باشد.